Pla Solar

El primer pla que adapta la teva tarifa a les hores de més sol

Si ja tens plaques instal·lades a casa teva, el Pla Solar és la solució que necessites. Amb aquest pla podràs estalviar al màxim en la factura, perquè adapta la teva tarifa a les hores amb més sol, tant a l’hivern com a l’estiu.

A més, tota l’energia que produeixis i no consumeixis serà compensada amb una abonament que veuràs reflectit en la teva factura següent.

Encara no tens plaques?
Te les instal·lem nosaltres.

Quant pagaré amb el Pla Solar?

Preus del terme d’energia

És el que pagaràs per l’energia que consumeixis de la xarxa. Adaptem el preu del kWh a les hores de més i menys producció solar (amb horari de dia i horari de nit), tant a l’hivern com a l’estiu.

Preu amb impostos

3,8% de l’IEE i amb el 10% IVA reduït
Punta (P1) Horari de dia: de 8h a 18h (estiu) i de 9h a 17h (hivern).
0,198136 0,225479 €/kWh
Vall (P2) Horari de nit: de 18h a 8h (estiu) i de 17h a 9h (hivern).
0,097248 0,110668 €/kWh

Preu amb impostos (3,8% de l’IEE i amb el 21% IVA)*
Punta (P1): 0,248854€/kWh. Vall (P2): 0,122141 €/kWh

Preus del terme de potència

És el que pagaràs per la teva potència contractada. Si les teves necessitats de potència són diferents en hores punta i vall, podràs contractar potències diferents i estalviar en la teva factura.

Preu amb impostos

3,8% de l’IEE i amb el 10% IVA reduït*
Punta (P1) Laborables de 8h a 00h
0,086749 0,096362 €/kW dia
Vall (P2) Laborables de 00h a 8h, caps de setmana i festius nacionals
0,002647 0,003012 €/kW dia

Preu amb impostos (3,8% de l’IEE i amb el 21% IVA)*
Punta (P1): 0,108955 €/kW dia. Vall (P2): 0,003324 €/kW dia.

Et comprem l’energia que produeixis i no consumeixis.

Apliquem la compensació simplificada descomptant de la factura l’excedent de la teva energia generada.

Preu del pagament d’excedent d’energia
5 cèntims €/kW 11 cèntims €/kW

Canvia’t al Pla Solar i aporta una mica de llum a la teva factura

Resolem els teus dubtes

Quan no consumeixes l’energia que produeixen les plaques perquè, per exemple, no ets a casa, aquesta energia s’aboca a la xarxa elèctrica de manera automàtica per aprofitar el 100% de la producció de les plaques. A canvi, en la teva factura elèctrica, trobaràs una compensació econòmica per aquesta energia que has compartit amb la xarxa i no has arribat a consumir.

Legalment, aquest procediment s’anomena compensació simplificada T’expliquem com funciona: del valor de l’energia que consumeixes de la xarxa (terme d’energia de la teva factura), se’n descompta l’import destinat a pagar càrrecs i peatges. De l’import restant, et descomptem el valor de l’excedent que hagin generat les teves plaques. El resultat d’aquesta operació no pot ser mai inferior a 0.

És el preu que pagues pels quilowatts d’energia que consumeixes.

L’import es calcula multiplicant l’energia consumida en el període de facturació pel preu del kWh:Nombre de kWh consumits × preu kWh.

És el preu que pagues per la potència elèctrica de casa teva. Determina la quantitat màxima d’energia que podràs fer servir en un mateix moment.

No depèn del consum, sinó que és un cost fix en funció de la potència que hagis contractat i, per tant, no depèn del consum d’energia.

L’import es calcula multiplicant:Potència contractada × preu kWh/dia × dies del període de facturació.

A la teva factura veuràs l’excedent amb el seu valor econòmic de venda. L’excedent és l’energia que has produït durant les hores de sol i que no has consumit i abocat a la xarxa. La suma dels teus excedents la descomptem de la despesa en energia que has consumit de la xarxa.

Oblida’t de qualsevol burocràcia a l’hora de contractar. No deixarem que documents infinits i incomprensibles t’atabalin. Ens encarreguem de tot, ho gestionem tot. Sense cap ombra. Tot a la llum del sol.