Preguntes freqüents

Energia

Plans d'energia

No, no té cap cost. Assegureu-vos, però, que no teniu cap compromís de permanència amb la vostra companyia actual.

Tampoc. La nostra relació amb tu es basa en la confiança.

Per canviar-te a Estabanell només necessitaràs el teu número de CUPS, que trobaràs la factura de la teva comercialitzadora actual.

Si a més de canviar-te vols fer un canvi de nom, ens hauràs de facilitar la documentació que trobaràs a la pregunta següent.

Per gestionar un canvi de nom ens hauràs d’enviar a atc@estabanell.cat la següent documentació:

 • Número de CUPS o còpia d’una factura recent.
 • Còpia del DNI, del CIF o del NIF.
 • Còpia de les quatre primeres pàgines de l’escriptura del pis o local (cal que aparegui el nom del propietari i l’adreça de la finca), còpia del rebut de contribució (IBI) o contracte de lloguer.
 • Número de compte bancari.
 • En cas que estigueu fent la gestió a nom d’una altra persona, l’autorització corresponent.
 • Telèfon mòbil del titular i, si escau, de la persona autoritzada.

En un termini de 48 hores us contactarem confirmant-vos el canvi de nom.

És la part variable de la teva factura, ja que depèn del consum de kWh registrat a cada període de facturació. El nombre de kWh equivaldria a la quantitat de litres consumits a la factura de l’aigua.

La potència contractada determina el nombre d’electrodomèstics i dispositius que podeu connectar alhora. El preu de la potència és un valor fix i es calcula multiplicant el preu per kW contractat, pels kW que hagis contractat i, alhora, pel nombre de dies del període de facturació.

Per sol·licitar una reducció de la potència contractada, envia’ns una petició a través del nostre correu electrònic atc@estabanell.cat indicant la potència que necessites per a cadascun dels dos períodes de potència i el teu número de CUPS. En un termini de 48 hores rebràs un correu electrònic per autoritzar formalment el canvi a través de signatura electrònica.

Depenent de la teva companyia distribuïdora, podria aplicar un únic cost de 10,94 €. Aquest import està fixat per llei i el veuràs reflectit a la factura del mes en què s’hagi aplicat la reducció. Tot i que l’import el facturem nosaltres, es destina íntegrament a la teva companyia distribuïdora en concepte de gestió.

Si la potència sol·licitada no supera el 50% de la potència màxima admissible segons la documentació tècnica presentada en el moment de la contractació del subministrament elèctric, ens has d’enviar el Butlletí de Reconeixement (BRIE) fet pel teu instal·lador.

En cas que la potència que sol·licitis superi el 50% de la potència màxima admissible segons la documentació tècnica, necessites el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) i el Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE), expedit pel teu instal·lador .

Sí. Per als augments de potència, d’acord amb el que estableix la Llei, la vostra companyia distribuïdora facturarà la diferència de potència entre la potència contractada i la nova potència sol·licitada en concepte de drets d’extensió (17,374714 €/kW sol·licitat) o drets d’accés (19,703137 €/kW sol·licitat). Encara que aquest import apareixerà a la factura habitual, el pagament de l’import es trasllada a la teva companyia distribuïdora.

Si el comptador et salta puntualment, és un senyal que tens una potència contractada en línia amb els hàbits de consum. Si et salta massa sovint, potser necessites augmentar la teva potència contractada. Si, en canvi, no et salta mai, pot ser senyal que tinguis més potència del que necessites.

Pots conèixer tant la teva potència contractada com el bec de potència per a cada període de facturació en el detall de la teva factura.

Envia’ns la teva sol·licitud de subministrament elèctric, per a un o diversos subministraments, a atc@estabanell.cat o presencialment a les nostres oficines.

Et detallem la documentació necessària per poder contractar el subministrament d’un nou habitatge:

 • Còpia del DNI/NIF del sol·licitant o persona autoritzada, en cas que el sol·licitant sigui una empresa o societat.
 • Butlletins de l’instal·lador: Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE), Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat de Catalunya (RITSC) i justificant de recepció de la Declaració Responsable (DR).
 • Número de CUPS (Codi Universal del Punt de Subministrament).
 • Còpia de la cèdula dhabitabilitat.
 • Primera ocupació (no és necessària per a noves promocions).
 • Escriptura de la propietat o contracte de lloguer.
 • En cas que el sol·licitant no sigui el titular de la sol·licitud, cal presentar autorització, SEPA, poders i document de constitució d’empresa, a més de la còpia del DNI/NIF de la persona autoritzada.
 • Telèfon i adreça electrònica de contacte.
 • Comprovant bancari.

A través de la oficina virtual podrás modificar tus datos de contacto y número de cuenta bancaria, consultar tu historial de facturación, ver pagos pendientes y acceder a la plataforma de pago.

Si ets el titular del subministrament, el teu DNI i, com a documentació tècnica, el CIE, el RAC i el RITSIC. Envia’ns la documentació a atc.solar@estabanell.cat i ens encarreguem de la resta.

Telecomunicacions i entreteniment

Internet

Per defecte es troben impresos sota el router (ONT). El nom de la xarxa que has d’utilitzar és la que veuràs indicada com “SSID” i la contrasenya com “WLAN key”.

En moltes ocasions, el senyal WiFi no arriba fins a l’altra punta de la casa, però és possible estendre fàcilment la cobertura Wi-Fi per tenir connexió en tots els racons.

Pots fer-ho amb dispositius PLC o amb amplificadors Wi-Fi.

El Power Line Communications (PLC) és una tecnologia que utilitza les línies d’energia elèctrica convencionals per transmetre senyals de dades i millorar la comunicació. És a dir, els PLC aprofiten la xarxa de cablejat elèctric existent per convertir-la en una línia digital d’alta velocitat de transmissió de dades, i permeten l’accés a Internet mitjançant banda ampla simplement connectant-se a les preses de corrent convencionals. Generalment necessites dos dispositius PLC: un que es connecta directament al equip que t’instal·lem a casa (ONT) i un altre que se situa en un punt allunyat on no tinguis suficient cobertura Wi-Fi.

Una altra opció són els Amplificadors Wi-Fi, que amplifiquen el senyal rebut per tal d’ampliar el rang del senyal Wi-Fi rebut per part del router. Això permet cobrir les àrees on el senyal no arriba.

Telefonia Fixa

En aquest document us expliquem com funciona el procés de portabilitat de telefonia fixa.

Introdueix els següents codis al telèfon per activar/desactivar, accedir i configurar la bústia de veu personal:

*10: habilitar bústia de veu

*11: deshabilitar bústia de veu

*97: escoltar missatges de la bústia de veu

*97 + opció 0: configurar bústia de veu

Aquí tens diferents opcions de desviament de trucades entrants.

*72+número de telèfon: desviament incondicional al número de telèfon indicat. Per exemple, el codi *72931000000 faria que totes les trucades entrants es desviessin al número 931000000.

*73: desactivar desviament incondicional.

*90+número de telèfon: desviament en cas d’ocupat al número de telèfon indicat. Per exemple, el codi *90931000000 faria que totes les trucades entrants es desviessin al número 931000000 quan el nostre telèfon estigués ocupat.

*91: desactivar desviament quan ocupat.

*92+número de telèfon: desviament en cas de no contestar al número de telèfon indicat. Per exemple, el codi *90931000000 desviaria totes les trucades entrants al número 931000000 quan el nostre telèfon no contestés.

*93: desactivar desviament quan no contesta.

*88: desactivar TOTS els desviaments.

*78: no molestar.

*79: desactivar no molestar.

067+número de telèfon: per fer trucades sense mostrar el número de telèfon. Per exemple, el codi 067931000000 faria una trucada al telèfon 931000000 sense mostrar el nostre número de telèfon.

*77: rebutjar trucades ocultes. Amb aquest codi, en entrar una trucada amb el número d’origen ocult, salta una locució informant a la persona que truca anunciant que no s’accepten trucades sense identificació. Després de la locució, la trucada es desvia al contestador o acaba la trucada, depenent de la configuració de la línia.

Per refer els canvis i tornar a acceptar trucades ocultes, hauràs d’introduir el codi *78.

Residencial: La teva línia de veu inclou una tarifa plana de trucades a telèfons fixos nacionals. Pots consultar el preu de les trucades no incloses en la teva tarifa plana en aquest document. Tingues en compte que en cas que tinguis contractat un bo de trucades a mòbils o a números internacionals, aquestes no es tarificaran fins que hagis sobrepassat el número de minuts inclosos.

Les trucades a números especials no estan incloses en cap bo.

En aquest document et detallem les tarifes per a les trucades internacionals des del telèfon fix.

Mòbil

Per prestar el nostre servei de telefonia mòbil utilitzem la xarxa de Yoigo i de ORANGE, així doncs, compartim la seva mateixa cobertura 3G i 4G. Amb la combinació d’aquestes dues xarxes, donem cobertura gairebé al 100% del territori.

Sí, només ens ho has de sol·licitar perquè ho gestionem. El tràmit és d’aproximadament dos dies hàbils. El canvi d’una operadora a una altra es fa de matinada perquè el tall en el servei t’afecti el mínim possible.

La SIM és auto-configurable. Quan s’introdueix al terminal, arriben 2 SMS per a l’autoconfiguració dels paràmetres d’Internet de la targeta.

En cas que aquesta configuració automàtica no es pugui fer, es pot fer manualment de la següent manera:

 • En terminals Android:

Ves a “configuració” > “connexions sense fils/xarxes” > “xarxes mòbils” > “APN” > “nou APN”. En aquest menú has d’escriure “Estabanell” a la secció “name”. A la secció “APN” s’ha d’indicar “Internet”. Has de prémer la tecla Menú i l’opció “guardar” de nou.

 • En terminals iOS:

Connecta’t a una xarxa wifi des del teu mòbil i obre el navegador del teu smartphone, (Safari). Accedeix a www.unlockit.co.nz. A baix a la segona icona veuràs l’opció crear APN. Prem sobre la icona. A l’opció de país, selecciona Espanya i en operador, selecciona Estabanell. Prem de nou a crear APN. T’apareixerà una altra pantalla en la qual hauràs de prémer en el botó Instal·lar. Ja està, si veus que no connecta a la xarxa de dades prova reiniciant el teu terminal.

Per defecte, totes les línies tenen el servei de Roaming activat. No obstant, per confirmar-ho pots posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon al 900 250 260 o bé per correu electrònic a atc@estabanell.cat.

Un cop arribis al país de destinació, el terminal es registrarà automàticament amb una de les xarxes disponibles.

En cas de pèrdua del teu terminal mòbil, has de contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client al 900 250 260 i demanar el bloqueig de la línia. Per recuperar-la, truca’ns de nou i demana un duplicat de la SIM. Podràs recollir-la apropant-te a una de les nostres botigues. Per fer-ho, caldrà que portis el teu DNI. Si ho fa una altra persona per tu, haurà de portar una autorització signada. Si ho prefereixes, te la podem enviar per missatger.

El cost d’aquests servei són 3€ (IVA inclòs) si reculls la targeta a alguna de les nostres botigues i 8€ (IVA inclòs) si vols que t’enviem el duplicat per missatger.

 

Pots trucar des d’Espanya a l’estranger sense problemes. Cada país tindrà un preu diferenciat per minut.

Fes clic aquí per consultar les Tarifes Internacionals.

El consum de trucades de fix i mòbil, així com el consum de dades mòbil et vindran detallades en la factura que mensualment t’enviarem per correu electrònic. Així mateix, pots consultar el consum a la teva àrea de client.

Sí, t’enviarem un SMS gratuït quan hagis consumit el 100% de la capacitat contractada.

Si es tracta d’una nova contractació, el procés de portabilitat es realitza un cop instal·lada la fibra.

La portabilitat es fa efectiva en dos dies feiners des de la data de sol·licitud.

Rebràs la teva targeta SIM per missatger abans de que es faci efectiva la portabilitat.

Quan tinguem confirmació del dia de portabilitat, t’enviarem un SMS per confirmar-te la data. La portabilitat es fa durant les hores de matinada perquè el canvi t’afecti el menys possible.

El dia en què la portabilitat es faci efectiva, la teva antiga targeta SIM serà desactivada i ja podràs fer servir el servei d’Estabanell.

L’ICC i el número de telèfon són les dades que identifiquen la teva targeta SIM.
L’ICC és un número que trobaràs imprès a la targeta del teu mòbil just al costat del xip.

Et garantim la màxima velocitat (4G), independentment del que descarreguis i de la tarifa que tinguis contractada. Si esgotes la teva tarifa de dades, la velocitat es veurà reduïda.

Recorda que la velocitat de navegació que experimentis depèn del terminal d’accés, de l’aplicació i de la situació de càrrega de la xarxa.

Les tarifes nacionals porten inclosa la navegació de zona 1 i zona 2 de Roaming (Zona UE). Per trucar i navegar als països de la zona 3, truca’ns al 900 250 260 per activar el servei.

Consulta les Tarifes Roaming.

 

Per defecte, la bústia de veu està activa des del mateix instant en què actives la teva SIM.

Si vols desactivar-la, tecleja al teu mòbil el codi #002# i després la tecla de trucada. La teva bústia quedarà desactivada.

Si la vols tornar a activar, tecleja al teu mòbil el codi **62*242# i després la tecla de trucada. La teva bústia quedarà activada.

El desviament de trucades és un servei amb el qual pots desviar les trucades entrants que rebis al teu número d’Estabanell a qualsevol altre número. Si desvies les teves trucades a un número fix o mòbil nacional, el desviament de trucades no tindrà cap cost. Si el desvies a un altre tipus de número, cada trucada desviada se’t cobrarà d’acord a les tarifes que pots consultar en aquest document.

Per activar el desviament de trucades:

Marca: **Codi desviament* número on vols que entrin les trucades #.

Prem el botó de trucada.

Per desactivar el desviament de trucades:

Marca ## codi desviament #.

Prem el botó de trucada.

Tipus de desviament de trucada:

Desviar totes les trucades entrants, codi de desviament: 21.

Desviar quan no respons al telèfon, codi de desviament: 61.

Desviar quan el telèfon està ocupat, codi de desviament: 67.

Desviar quan el telèfon està apagat o fora de cobertura, codi de desviament: 62).

Nota: Si vols fixar un temps d’espera abans del desviament (de 5 a 30 segons) pots fer-ho marcant.

** 61 * núm. on vols desviar la trucada ** temps # (botó de trucada).

 

Pots canviar de tarifa una vegada al mes sense cost addicional. Per fer-ho, escriu-nos a atc@estabanell.cat o truca’ns al 900 250 260.

No, no tenim servei de Multi-SIM.

Pots consultar el detall fent clic aquí.

Televisió

Ho pots fer a través dels nostres punts de venda i botigues, trucant al 900 250 260 o contactant amb els nostres agents comercials.

Quan contractis el servei, rebràs el nostre descodificador i un correu electrònic de benvinguda al servei on se’t facilitarà l’usuari i contrasenya per a accedir al servei.

Aquí tens el llistat complet dels canals i funcionalitats disponibles. Tingues en compte que els canals marcats en gris només estan disponibles amb el pack ‘Premium’

Llistat Canals 2024.

 

Amb el dispositiu et proporcionarem una petita guia amb la que podràs connectar-lo al televisor sense cap dificultat. També pots descarregar-la aquí.

 

Podràs registrar fins a 5 dispositius diferents (un ja serà el propi descodificador, i podràs gaudir de fins a 2 dispositius reproduint contingut de manera simultània.

El servei no té permanència. Quan el donis de baixa, hauràs de tornar-nos el descodificador. En cas de que en 15 dies no ens retornis el descodificador, et cobrarem 90€.

En primer lloc et recomanem que miris si en el següent enllaç https://tvup.es/preguntas_frecuentes.html hi trobes una solució al teu problema.

Si no trobes el que necessites, truca’ns al 900 250 260.

Ho pots fer a través de la Google Play Store del teu descodificador, buscant l’aplicació TVUP i fent clic a “Actualitzar”.

Si necessites ajuda o tens qualsevol dubte, truca’ns al 900 250 260.

Facturació i Serveis

La facturació es tanca els darrers dies del mes. El teu banc rebrà la factura durant els primers dies del mes següent i es carregarà al compte corrent que hagis indicat.

Pots canviar la modalitat de servei que tinguis contractada un cop al mes. Per fer-ho només cal que ens truquis al 900 250 260.

Si vols donar-te de baixa, només cal que ens truquis al 900 250 260.

Si vols canviar el número de compte corrent on domiciliar els rebuts, truca’ns al 900 250 260 i ho gestionem.