Pla Servei Indexat

per a pimes i autònoms

Controla al mil·liwatt el teu consum i la teva despesa energètica

Amb el Pla Servei Indexat, pagaràs l’energia a preu de mercat més una quota de gestió personalitzada en funció del teu consum. Un pla transparent.